Drukuj

Art. 164 KK


Kodeks karny
Artykuł 164.

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 1 ...162 163 164 165 165a ...363

Przejdź do artykułu