Drukuj

Art. 189a KK


Kodeks karny
Artykuł 189a.

§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...188 189 189a 190 190a ...363

Przejdź do artykułu