Drukuj

Art. 206 KK


Kodeks karny
Artykuł 206.

Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 1 ...204 205 206 207 208 ...363

Przejdź do artykułu