Drukuj

Art. 217a KK


Kodeks karny
Artykuł 217a.

Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną w związku z podjętą przez niego interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 1 ...216 217 217a 218 218a ...363

Przejdź do artykułu