Drukuj

Art. 221 KK


Kodeks karny
Artykuł 221.

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji,

podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Artykuł 1 ...219 220 221 222 223 ...363

Przejdź do artykułu