Drukuj

Art. 231a KK


Kodeks karny
Artykuł 231a.

Z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.

Artykuł 1 ...230a 231 231a 231b 232 ...363

Przejdź do artykułu