Drukuj

Art. 237 KK


Kodeks karny
Artykuł 237.

Przepis art. 233 § 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio do przestępstw określonych w art. 234, art. 235 oraz w art. 236 § 1.

Artykuł 1 ...235 236 237 238 239 ...363

Przejdź do artykułu