Drukuj

Art. 24 KK


Kodeks karny
Artykuł 24.

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego; w tym wypadku nie stosuje się art. 22 i 23.

Artykuł 1 ...22 23 24 25 26 ...363

Przejdź do artykułu