Drukuj

Art. 243 KK


Kodeks karny
Artykuł 243.

Kto osobę pozbawioną wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy uwalnia lub ułatwia jej ucieczkę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 1 ...241 242 243 244 244a ...363

Przejdź do artykułu