Drukuj

Art. 257 KK


Kodeks karny
Artykuł 257.

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 1 ...255a 256 257 258 259 ...363

Przejdź do artykułu