Drukuj

Art. 29 KK


Kodeks karny
Artykuł 29.

Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Artykuł 1 ...27 28 29 30 31 ...363

Przejdź do artykułu