Drukuj

Art. 293 KK


Kodeks karny
Artykuł 293.

§ 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.

§ 2. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. 291 i 292, chociażby nie stanowiła ona własności sprawcy.

Artykuł 1 ...291 292 293 294 295 ...363

Przejdź do artykułu