Drukuj

Art. 321 KK


Kodeks karny
Artykuł 321.

W wypadku przewidzianym w art. 10 § 4 sąd może zamiast orzekania środków wychowawczych lub poprawczych, o których mowa w tym przepisie, przekazać sprawcę właściwemu dowódcy w celu wymierzenia kary przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych.

Artykuł 1 ...319 320 321 322 323 ...363

Przejdź do artykułu