Drukuj

Art. 357 KK


Kodeks karny
Artykuł 357.

§ 1. Żołnierz, który, po wyznaczeniu do służby lub będąc w służbie, wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia innym środkiem,

podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek dowódcy jednostki.

Artykuł 1 ...355 356 357 358 359 ...363

Przejdź do artykułu