Drukuj

Art. 39 KK


Kodeks karny
Artykuł 39.

Środkami karnymi są:

1) pozbawienie praw publicznych;

2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

2a) zakaz   prowadzenia   działalności   związanej   z wychowaniem,  leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

2b) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2c) zakaz wstępu na imprezę masową;

2d)   zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;

2e) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;

3) zakaz prowadzenia pojazdów;

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) (uchylony)

7) świadczenie pieniężne;

8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Artykuł 1 ...37b 38 39 40 41 ...363

Przejdź do artykułu