Drukuj

Art. 5 KK


Kodeks karny
Artykuł 5.

Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...3 4 5 6 7 ...363

Przejdź do artykułu