Drukuj

Art. 56 KK


Kodeks karny
Artykuł 56.

Przepisy art. 53, art. 54 § 1 oraz art. 55 stosuje się odpowiednio do orzekania innych środków przewidzianych w tym kodeksie, z wyjątkiem obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Artykuł 1 ...54 55 56 57 57a ...363

Przejdź do artykułu