Drukuj

Art. 93e KK


Kodeks karny
Artykuł 93e.

Sprawca, wobec którego orzeczono elektroniczną kontrolę miejsca pobytu, ma obowiązek poddania się nieprzerwanej kontroli miejsca swojego pobytu sprawowanej za pomocą urządzeń technicznych, w tym noszonego nadajnika.

Artykuł 1 ...93c 93d 93e 93f 93g ...363

Przejdź do artykułu