Drukuj

Art. 114b KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 114b.

W razie uzasadnionej potrzeby akta sprawy można udostępnić, wydać z nich odpisy lub kopie także organom prowadzącym kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową, postępowanie podatkowe, celne lub administracyjne, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli lub tego postępowania.

Artykuł 1 ...114 114a 114b 115 116 ...191

Przejdź do artykułu