Drukuj

Art. 126 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 126.

§ 1. Interwencja może być zgłoszona do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji.

§ 2. Jeżeli interwenient w zgłoszeniu nie podał miejsca swego zamieszkania, pobytu lub siedziby lub podał co do tego nieprawdziwe dane, zgłoszenie jest bezskuteczne.

Artykuł 1 ...124 125 126 127 128 ...191

Przejdź do artykułu