Drukuj

Art. 147 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 147.

Na postanowienie odmawiające wniesienia wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, o czym należy sprawcę pouczyć. W razie nieuwzględnienia zażalenia stosuje się odpowiednio art. 144 § 3.

Artykuł 1 ...145 146 147 148 149 ...191

Przejdź do artykułu