Drukuj

Art. 154a KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 154a.

Czynności końcowego zaznajomienia się stron z materiałem postępowania przygotowawczego, o których mowa w art. 321 Kodeksu postępowania karnego, przeprowadza się na wniosek podejrzanego, osoby pociągniętej do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenienta, a także obrońców i pełnomocników tych stron.

Artykuł 1 ...153a 154 154a 155 156 ...191

Przejdź do artykułu