Drukuj

Art. 159 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 159.

W razie wyłączenia jawności rozprawy głównej także podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenient mogą żądać pozostawienia na sali rozpraw po nie więcej niż dwie osoby.

Artykuł 1 ...157 158 159 160 161 ...191

Przejdź do artykułu