Drukuj

Art. 171 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 171.

Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne także wtedy, gdy:

1) stosuje się przepisy o odpowiedzialności posiłkowej;

2) zgłoszono interwencję co do przedmiotów podlegających przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu.

Artykuł 1 ...169 170 171 172 173 ...191

Przejdź do artykułu