Drukuj

Art. 50 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 50.

§ 1. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa albo więcej wykroczeń skarbowych, sąd wymierza łącznie karę grzywny w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu także innych środków za pozostające w zbiegu wykroczenia.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...48 49 50 51 52 ...191

Przejdź do artykułu