Drukuj

Art. 57 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 57.

§ 1. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w § 1 wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.

Artykuł 1 ...56c 56d 57 57a 57b ...191

Przejdź do artykułu