Drukuj

Art. 61 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 61.

§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Artykuł 1 ...59 60 61 62 63 ...191

Przejdź do artykułu