Drukuj

Art. 75c KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 75c.

Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia prowadzi działalność w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Artykuł 1 ...75a 75b 75c 76 76a ...191

Przejdź do artykułu