Drukuj

Art. 81 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 81.

§ 1. Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi:

1) nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne,

2) dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz,

3) nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...80e 80f 81 82 83 ...191

Przejdź do artykułu