Drukuj

Art. 360 KM


Kodeks morski
Artykuł 360.

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks morski.

Artykuł 1 ...358 359 360

Przejdź do artykułu