Drukuj

Art. 1 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 1.

Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu.

Artykuł 1 2 3 ...674‑682

Przejdź do artykułu