Drukuj

Art. 112-4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 112-4.

Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.
Artykuł 1 ...112‑2 112‑3 112‑4 112‑5 112‑6 ...184

Przejdź do artykułu