Drukuj

Art. 113-2 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 113-2.

§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

 1. zakazać spotykania się z dzieckiem;
   
 2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
   
 3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
   
 4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
   
 5. zakazać porozumiewania się na odległość.
Artykuł 1 ...113 113‑1 113‑2 113‑3 113‑4 ...184

Przejdź do artykułu