Drukuj

Art. 146 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 146.

Opiekę sprawuje opiekun. Wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko małżonkom.
Artykuł 1 ...144‑1 145 146 147 148 ...184

Przejdź do artykułu