Drukuj

Art. 22 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 22.

Powództwo o unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa może wytoczyć także prokurator.
Artykuł 1 ...20 21 22 23 24 ...184

Przejdź do artykułu