Drukuj

Art. 48 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 48.

Do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów niniejszego oddziału.
Artykuł 1 ...47 47‑1 48 49 50 ...184

Przejdź do artykułu