Drukuj

Art. 61-14 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 61-14.

§ 1. Dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.

§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...61‑12 61‑13 61‑14 61‑15 61‑16 ...184

Przejdź do artykułu