Drukuj

Art. 81-1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 81-1.

W przypadku gdy uznanie ojcostwa nastąpiło na podstawie art. 75-1, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy dziecko nie urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, o której mowa w art. 75-1 § 1.

Artykuł 1 ...80 81 81‑1 82 83 ...184

Przejdź do artykułu