Drukuj

Art. 96-1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 96-1.

Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.
Artykuł 1 ...95 96 96‑1 97 98 ...184

Przejdź do artykułu