Drukuj

Art. 243 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 243.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Artykuł 1 ...241 242 243

Przejdź do artykułu