Drukuj

Art. 26 O broni i amunicji


O broni i amunicji
Artykuł 26.

Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Artykuł 1 ...24 25 26 27 28 ...56

Przejdź do artykułu