Drukuj

Art. 34 O broni i amunicji


O broni i amunicji
Artykuł 34.

1. Przewóz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską kartę broni palnej.

Artykuł 1 ...32 33 34 35 36 ...56

Przejdź do artykułu