Drukuj

Art. 54 O broni i amunicji


O broni i amunicji
Artykuł 54.

Nie podlega karze, kto bez wymaganego pozwolenia posiada broń lub amunicję i w terminie do 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu dobrowolnie zawiadomi o tym fakcie Policję oraz złoży broń i amunicję do jej depozytu.

Artykuł 1 ...52 53 54 55 56

Przejdź do artykułu