Drukuj

Art. 8a O broni i amunicji


O broni i amunicji
Artykuł 8a.

Komendant Główny Policji informuje właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej o rodzajach broni palnej, której:

1) posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia;

2) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zaświadczenia konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 1 ...7a 8 8a 9 10 ...56

Przejdź do artykułu