Drukuj

Art. 216 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 216.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia-19), z wyjątkiem art. 197 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz art. 214, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
 

Artykuł 1 ...214 215 216

Przejdź do artykułu