Drukuj

O działalności leczniczej

Pobierz za darmo Ustawa o działalności leczniczej (O działalności leczniczej) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (.doc)

Ustawa o działalności leczniczej Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. Treść


O działalności leczniczej


Inne

O utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi O weteranach działań poza granicami państwa O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów