Drukuj

O europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

Pobierz za darmo Ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (O europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. (.doc)

Ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. Treść


O europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej


Inne

O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej O wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r O przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych O pomocy osobom uprawnionym do alimentów O ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego