Drukuj

O europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

Pobierz za darmo Ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (O europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. (.doc)

Ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. Treść


O europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej


Inne

O zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej O ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka O statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego O ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r O Centralnym Porcie Komunikacyjnym