Drukuj

O informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji pr

Pobierz za darmo Ustawa o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (O informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji pr) Ustawa z dnia 14 września 2012 r. (.doc)

Ustawa o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych Ustawa z dnia 14 września 2012 r. Treść


O informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych


Inne

O ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych O wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych O samorządzie pielęgniarek i położnych O bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich O uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego