Drukuj

O infrastrukturze informacji przestrzennej

Pobierz za darmo Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (O infrastrukturze informacji przestrzennej) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. (.doc)

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. Treść


O infrastrukturze informacji przestrzennej


Inne

O nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansow O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej O umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi O ochronie informacji niejawnych O rzeczach znalezionych