Drukuj

O Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Pobierz za darmo Ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (O Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka) Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. (.doc)

Ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. Treść


O Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak


Inne

Prawo o zgromadzeniach O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury O nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach O terminach zapłaty w transakcjach handlowych O podatku od sprzedaży detalicznej